Prema izboru čitatelja nezavisnog news portala lepoglavske regije Lepoglava.net, u anketi za Događaj kolovoza, Festival mladih magNUM 2011. proglašen je najboljim!

Opširnije:magNUM proglašen događajem mjeseca kolovoza

Studenti s područja grada Lepoglave uskoro bi trebali osnovati svoj Klub studenata. Ta inicijativa rezultat je rasprave koja se vodila na okruglom stolu "Sudjelovanje studenata u razvoju grada Lepoglave", održanom proteklog vikenda (19. studenoga) u Lepoglavi. S petnaestak lepoglavskih studenata, o njihovim potrebama i mogućnosti njihovog aktivnijeg uključivanja u realizaciju gradskih razvojnih projekta razgovarao je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić, obavijestivši studente kako će Grad Lepoglava i za ovu akademsku godinu dodjeljivati gradske studentske stipendije.

Opširnije:Okrugli stol povodom Međunarodnog dana studenata

U suradnji s Obiteljskim centrom Varaždinske županije Klub mladih Lepoglava je, u sklopu programskih aktivnosti za mjesec studeni, održao dva modula dinamične radionice na temu komunikacije, gdje su polaznici radili na unapređenju vještina komunikacije kroz zanimljive vježbe koje uključuju govornu, odnosno neverbalnu komunikaciju

Opširnije:Održane radionice na temu komunikacije

Grad s bogatim povijesnim naslijeđem – Osijek,  prošlog je tjedna, 10. studenoga, bio domaćin konferencije "Demokracija za 5: mladi u razvoju lokalnih politika za mlade". Konferencija je središnja aktivnost u okviru projekta "Demokracija za 5", kojem je cilj povećati intenzitet i kvalitetu angažmana mladih u praćenju provedbe politike za mlade kroz razmjenu iskustava te povećanje znanja i vještina.

Opširnije:Za aktivnu participaciju mladih