Vrijeme provedbe: 16.05.2016. - 31.12.2016.

Budžet: 37.000,00 kn

Opći cilj projekta “KreaTI?van!” je poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih dok je posebni cilj organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih.

Cijeli program podijeljen je u pet glavnih dijelova kroz osam mjeseci, a aktivnosti su sljedeće: kazališne aktivnosti koje organiziramo u suradnji s Kerekesh teatrom gdje će sudionici, uz stručno vodstvo, imati prilike sudjelovati na radionicama o tome kako organizirati, pripremiti, nastupati i provesti kazališnu predstavu, a na kraju i sami sudjelovati u jednoj takvoj. Filatelistički dio organiziramo u suradnji s Klubom mladih filatelista Trakošćan koji će sudionicima pripremiti dva predavanja o tome kakve koristi pruža filatelija, što se sve može pomoću nje naučiti te kako na taj način razvijati kreativnost, posebno kod djece i mladih. Rezultat će biti organizirana izložba na temu koju će izabrati sami sudionici. Radionice crtanog filma organiziramo u suradnji s Filmsko-kreativnim studiom VANIMA iz Varaždina koji će održati pet radionica na temu nastajanja, izrade i finaliziranja crtanog filma, a sve će rezultirati izrađenim crtanim filmom i filmskom projekcijom od strane sudionika, uz stručnu pomoć voditelja. Nezavisna udruga mladih bit će nositelj aktivnosti za održavanje četiri kreativne radionice tijekom trajanja programa uz stručno vodstvo članica i volontera naše Udruge. Uz kreativne radionice, organizirat ćemo i dvije kviz večeri na kojima će se provjeravati znanje sudionika iz opće kulture, ali s posebnom pozornosti posvećenoj temama povezanim s temom projekta. Kviz će biti izrađen od strane članova i volontera naše Udruge, uz suradnju s partnerskim organizacijama. Kroz cijeli program poticat će se volonterizam i poduzetništvo mladih u navedenom području.

 

Ciljevi:

 • razvijanje vještina kod mladih
 • poticanje mladih na kvalitetno korištenje slobodnog vremena
 • upoznavanje mladih s različitim oblicima kulturnog stvaralaštva
 • promocija kulturnog stvaralaštva
 • poticanje na volonterizam
 • poticanje aktivizma kod mladih.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

 • Umjetnička organizacija “Kerekesh Teatar”
 • Klub mladih filatelista “Trakošćan”
 • Filmsko-kreativni studio VANIMA

Vrijeme provedbe: 01.01.2015. - 31.12.2015.

Budžet: 19.400,00 kn

“S ekipom više komuniciraj, o svemu se bolje informiraj” je program namijenjen prvenstveno mladima s područja grada Lepoglave, ali i svim zainteresiranim građanima koji žele svoje slobodno vrijeme provesti na koristan i zabavan način. Program je osmišljen s ciljem edukacije i informiranja mladih o raznim temama s naglaskom na neformalnu i informalnu edukaciju. Programom se nastoje upotpuniti i obogatiti sadržaji koji se nude mladima, a sve s ciljem uključivanja mladih ljudi u civilne inicijative u zajednici, poticanja volonterizma, educiranja i stvaranja okvira za izražavanje kreativnih potencijala pripadnika zajednice.

Također, programom bi se neizravno nastojalo utjecati i na prevenciju ovisnosti i nasilja među mladima. Program se sastoji od nekoliko aktivnosti koje bi vodili mladi s područja grada. Suočeni s problemom premale fizičke aktivnosti i nezdravog života mladih, druženjem i organiziranjem aktivnosti kao što su društvene i sportske igre u kojima je važna interpersonalna komunikacija želimo potaknuti mlade osobe na razmišljanje i uključivanje u zdrav način života promoviranjem aktivnosti na otvorenom. Kreativni cafe zamišljen je kao niz radionica koje će se provoditi tijekom cijele godine i na kojima će sudionici razvijati svoju kreativnost, davati ideje za rad na radionicama, družiti se s ostalim mladim ljudima s područja grada. Prevencija ovisnosti među djecom i mladima provodit će se tijekom studenog i prosinca. Tjedan cjeloživotnog učenja je manifestacija koja se obilježava na nacionalnoj razini tijekom rujna i listopada. Cilj je upoznati mlade s pojmom cjeloživotnog učenja te im ukazati na važnost neprestane edukacije i usavršavanja u brojnim područjima kako bi usvajanjem novih znanja i vještina sebi osigurali veću konkurentnost na tržištu rada te omogućili aktivnije sudjelovanje u svakodnevnom društvenom životu. Suočeni s problemima u komunikaciji s drugima, organizirat će se i radionice o komunikacijskim vještinama s ciljem poticanja na razmišljanje o važnosti kvalitetne komunikacije u svakodnevnom životu, razgovorima za posao i sl. Vezano uz razvoj komunikacijskih vještina, održat će se i radionice o pisanju molbi i životopisa te samoprocjeni vlastitih profesionalnih mogućnosti kako bi se mladima dale informacije koje će im koristiti u traženju i prijavi na posao. S obzirom na to da se rad Nezavisne udruge mladih temelji na volonterstvu, dio programa bit će usmjeren i na organiziranje volonterskih akcija s ciljem osvještavanja mladih, ali i ostalih građana, o važnosti i dobrobiti volontiranja za pojedinca i zajednicu. Programom se nastoji što više mladih aktivirati i uključiti u rad civilnog društva te potaknuti na kritičko razmišljanje te ukazati na važnost osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Ciljevi:

 • nastojati osigurati više mogućnosti mladima za korisno provođenje slobodnog vremena
 • promicati usvajanje znanja i vještina izvan sustava formalnog obrazovanja
 • naglašavati važnost i nužnost cjeloživotnog učenja
 • poticati na druženje i bolju suradnju mladih
 • utjecati na poboljšanje društvenog života i položaja mladih
 • utjecati na unapređenje komunikacijskih vještina mladih
 • poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu kroz različite programe na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 01.01.2015. – 31.12.2015.

Budžet: 75.000,00 Kn

S obzirom na činjenicu kako Udruga provodi relativno puno aktivnosti, zapošljavanjem osobe koja bi radila puno radno vrijeme sustavno bi se povećao broj aktivnosti kojima ispunjavamo svoje ciljeve te viziju i misiju, a samim time Udruga bi doživjela svojevrsni organizacijski napredak i iskorak u svom djelovanju.

Zapošljavanjem osobe bitno bi se utjecalo na osiguravanje mehanizama za financijsku samoodrživost, jačanje kapaciteta Udruge, međusektorsku suradnju i koordinaciju projektnih aktivnosti. Ako bismo spojili mogućnost institucionalne potpore s naznačenim potrebama Udruge, uvelike bismo osigurali njezinu stabilnost i kvalitetu rada. Iz drugih projekata te gradskog proračuna osiguravaju se financijski kapaciteti za pokrivanje planiranih aktivnosti, a putem zaposlene osobe bitno se povećava konkurentnost naših projekata na novim natječajima.

Ciljevi:

 • osigurati provedbu tekućih projekata
 • promicanje volonterizma
 • stjecanje novih vještina
 • povećanje konkurentnosti na tržištu rada
 • utjecati na poboljšanje društvenog života i položaja mladih
 • poticati druženja i bolju suradnju među mladima
 • razvoj i unapređenje društvenih sadržaja
 • potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 01.01.2015. - 31.12.2015.

Budžet: 31.000,00 kn

Programom "Računalo kužim, njime se dobro služim" želimo povećati informatičku pismenost sugrađana, odnosno potaknuti ih na korištenje osobnih računala u svakodnevnom poslovnom i privatnom životu. Poslovanje je danas nezamislivo bez korištenja modernih tehnologija, bilo da se radi o korištenju uredskih alata za obradu podataka bilo da je riječ o  korištenju interneta za pretraživanje podataka, kreiranje informacija, za komunikaciju i edukaciju.

Program je podijeljen na dvije razine, početnu i naprednu. Na ovaj način želimo uključiti što veći broj korisnika neovisno o prethodnom znanju i iskustvu. Početnom razinom bi se pokrila područja edukacije iz osnova računala i njegove primjene, osnove Microsoft Windows operativnog sustava, pretraživanje i vrednovanje podataka na internetu te korištenje informacijskih usluga kao što su središnji državni portal e-Građani, službene mrežne stranice EU na hrvatskom jeziku, portala Narodnih novina kao i ostalih korisnih portala i mrežnih stranica. Također korisnici programa će se upoznati sa osnovama komunikacije preko interneta koristeći elektroničku poštu, društvene mreže, alate za slanje trenutnih poruka te alate za audio i video komunikaciju. Također, u početnoj razini korisnici će se upoznati sa osnovama obrade teksta (Microsoft Word) i korištenja proračunskih tablica (Microsoft Excel).
Kao nastavak na osnovnu razinu korisnici će se upoznati s naprednom obradom teksta i proračunskih tablica te će naučiti koristiti baze podataka (MS Access) i prezentacijski alat (MS PowerPoint).

U prvom dijelu programa bit će izrađen portal s besplatnim multimedijskim sadržajem koji će pokrivati sva gore navedena područja, dok će u drugom dijelu biti održana edukacija korisnika na klasičan način u grupama. Na ovaj je način u budućnosti korisnike potrebno educirati samo o tome kako koristiti izrađeni portal, a oni će sami od kuće moći učiti kako bi podigli svoju informatičku pismenost.

 

Ciljevi:

 • upoznati građane s korištenjem računala i informatičke opreme
 • upoznati građane s korištenjem interneta i ICT alata
 • upoznati građane s vrednovanjem podataka i stvaranjem informacija iz njih
 • upoznati građane s alatima za obradu informacija i izradu dokumenata
 • upoznati građane s mogućnostima koje nudi internet u svrhu daljnjeg obrazovanja i stjecanja vještina
 • izrada portala i DVD-a s materijalima za e-učenje.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 25.09.2014. - 25.09.2015.

Budžet: 85.000,00 kn

Klub mladih Lepoglava osigurava mladima mjesto za korisno provođenje slobodnog vremena, promiče usvajanje znanja izvan formalnog obrazovanja te potiče sudjelovanje mladih u aktivnostima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Slobodno vrijeme mladih, odnosno ono provedeno izvan sustava formalnog obrazovanja, često je neorganizirano područje na koje država i jedinice regionalne i lokalne samouprave imaju mali utjecaj. Aktivnosti organiziranog slobodnog vremena mladih i stvaranje poticajnog okruženja za uključivanje mladih u život zajednice ostaju u domeni organizacija civilnog društva i često ovise o volonterskom angažmanu pojedinaca. Može se reći da rad s mladima obuhvaća aktivnosti koje omogućuju mladim osobama stjecanje vještina, znanja i stavova, osnažuju mlade u društvenom smislu te im pomažu da postanu aktivni članovi svojih zajednica. Klub za mlade djeluje u lokalnoj zajednici i osigurava mladima mjesto za druženje, edukaciju, potiče sudjelovanje u društvenim procesima i doprinosi integraciji mladih, promiče mobilnost i međunarodnu suradnju. Ključne zadaće Kluba mladih Lepoglava bile bi: 

osigurati mladima mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena, promicanje usvajanja znanja i vještina izvan sustava formalnog obrazovanja provedbom različitih programa, projekata i aktivnosti neformalnog obrazovanja, promicanje sudjelovanja mladih u organizacijama i inicijativama u skladu s njihovim interesima i zahtjevima, konzultirati mlade o njima važnim pitanjima, promicati sudjelovanje mladih u aktivnostima, projektima i programima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Navedene zadaće ostvarile bi se kroz osnovne djelatnosti Kluba koje bi obuhvaćale: dnevni boravak/prostor za druženje, infopult, cyber lab, projektni ured, promicanje mobilnosti i međunarodne suradnje. 

Programom se nastoji što više mladih sa šireg lepoglavskog područja aktivirati i uključiti u rad civilnog društva te potaknuti na kritičko razmišljanje te ukazati na važnost osobnog i profesionalnog razvoja. Programske aktivnosti prvenstveno su usmjerene na mlade te educiranosti o širokom spektru tema.

Ciljevi projekta:

 • osigurati mladima više mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena
 • promicanje usvajanja znanja i vještina izvan sustava formalnog obrazovanja (provedbom različitih programa, projekata i aktivnosti neformalnog obrazovanja)
 • nastojati poboljšati društvenog života i položaja mladih
 • promicanje sudjelovanje mladih u organizacijama i inicijativama mladih
 • pružati mladim pristup odgovarajućim informacijama sukladno njihovim interesima i zahtjevima
 • potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu kroz različite programe na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • podizanje svijesti o važnosti i koristi provođenja preventivnih i edukativnih programa koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih

Davatelj financijske podrške:

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: rujan 2014. - rujan 2015.

Budžet: 99.879,00 kn

Info-centar za mlade Lepoglava projekt je koji razvijamo s ciljem uspostave sustava informiranja mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude na području Grada Lepoglave, a u skladu s europskom Poveljom o informiranju mladih.

Info-centar za mlade Lepoglava projekt je koji osigurava aktivnosti pružanja informativnih usluga mladima, a namijenjen je mladima u gradu Lepoglavi.
Prostor info-centra za mlade Lepoglava zamišljen je da funkcionira kao multifunkcionalno mjesto u kojemu je postavljen info-pult, internet kutak, mini knjižnica, dnevni boravak, radni prostor, oglasna ploča, prostor za djelatnika (arhiv i administracija) i web stranica.
Info-pult je mjesto na kojem se mladog posjetitelja informira i upućuje u uvjete i način korištenja prostora i sve što ima na raspolaganju. U
internet kutku bit će osigurana tri računala, radni stol i tri stolice. Predviđeno je da se korisnici samostalno služe računalom u svrhu osobnih potreba (istraživanje informacija, oglasa, pisanje seminarskih radova i zadaća). U mini knjižnici će posjetiteljima biti dostupne različite brošure, programi za mlade, zakoni i podzakonski akti, sadržaji o Europskoj uniji, mape gradova i sl. U info centru uredit će se dnevni boravak s prostorom za sjedenje i izučavanje raspoložive literature, materijala, časopisa, radni prostor te prostor za djelatnika. Uredit će se oglasna ploča s relevantnim informacijama te web stranica koja će sadržavati informacije za mlade.

Ciljevi projekta:

 • osigurati sustavno informiranje mladih u gradu Lepoglavi
 • osigurati mjesto gdje se mladi mogu informirati, dobiti točnu, provjerenu i besplatnu informaciju
 • pružati usluge informiranja i savjetovanja u području obrazovanja i informatizacije, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kulture mladih i slobodnog vremena, mobilnosti, informiranja i savjetovanja
 • omogućiti pristup informacijama na jednom mjestu
 • osigurati sve potrebne podrške u pronalaženju odgovora na pitanja koja se odnose na problematiku mladih
 • organizirati grupne aktivnosti
 • promovirati Garancije za mlade.

Davatelj financijske podrške:

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 01.03.2014. - 31.12.2014.

Budžet: 24.000,00 kn

Programom “VolonTI?ram!“ želimo promicati i razvijati volonterstvo, solidarnost i civilnu odgovornost, potaknuti korisnike da postanu aktivniji u životu lokalne zajednice, stječu nova znanja i iskustva čime će povećati konkurentnost na tržištu rada. Program će omogučiti koordinaciju volontera i onih koji traže volontere na principu baze podataka koja će se konstantno ažurirati.

Projektom želimo utjecati na promicanje i razvijanje volonterstva, solidarnosti i civilne odgovornosti. Postavljeni cilj ostvarit ćemo različitim aktivnostima u koje ćemo nastojati uključiti što više građana kako bismo ih upoznali s osnovnim aktima važnima za volontiranje, ali i uključili ih u aktivnosti koje će trebati pomoć volontera. S ciljem ostvarivanja planiranog organizirat će se predavanja vezana za osnove volonterstva (Etički kodeks, Zakon o volonterima, prava i obveze volontera, položaj volontera u društvu), radionice s ciljem druženja i neformalnog učenja, provodit će se volonterske akcije (čišćenje okoliša, pomoć starijima, pomoć u učenju), organizirati druženje volontera s volonterima iz drugih centara s ciljem razmjene iskustava, uspostavit će se baza podataka volontera i dobra suradnja s ustanovama, institucijama tražiteljima usluga volontera, volonteri će se uključiti u rad Crvenog križa.

Ovim projektom građane će se informirati o volontiranju koje je danas još uvijek nedovoljno prepoznato u društvu. Činjenje dobrog ljudima bez novčane naknade nekima je još uvijek besmisleno. Provođenje aktivnosti utjecat će i na humanost ljudi, povećat će se broj volontera i informiranost građana o volonterstvu i koristi za osobni profesionalni razvoj. Pored toga napraviti će se baza volontera s detaljnim profilom što će omogučiti koordinaciju volontera po potrebi. 

Fizičke ili pravne osobe te organizatori određenih manifestacija i događaja moći će se obratiti volonterskom uredu koji će u bazi pronaći volontere koji žele i mogu obaviti željeni posao ili uslugu.

Ciljevi:

 • promicati i razvijati volonterstvo, solidarnost i civilnu odgovornost
 • povezivanje građana s udrugama i ustanovama koje trebaju volontersku podršku i djeluju na području Lepoglave i bliže okolice
 • jačanje veza i partnerstva između organizacija civilnog društva i javnog sektora 
 • upoznavanje građana s terminom volonterstva i aktima povezanim s volontiranjem
 • povećanje broj volontera
 • organiziranje radionica s ciljem druženja i neformalnog učenja
 • organiziranje i provođenje volonterskih akcije (čišćenje okoliša, pomoć starijima, pomoć u učenju)
 • organiziranje druženja volontera s volonterima iz drugih centara s ciljem razmjene iskustava
 • obilježavanje Dana volontera
 • uspostavljanje baze podataka volontera kako bi tražitelji usluga lakše pronašli volontere
 • uspostavljanje suradnja s ustanovama, institucijama tražiteljima usluga volontera i Crvenim križem

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih, Lepoglava

Partneri:

 • Klub studenata Grada Lepoglave
 • Savjet mladih Grada Lepoglave
 • Astronomsko društvo Lepoglava
 • Centar za mlade Lepoglava

Vrijeme provedbe: 01.03.2014. - 31.12.2014.

Budžet projekta: 9.000,00 kn

Programom Budi inteligentan, ostani konkurentan želimo prvenstveno potaknuti mlade na aktivno uključivanje u društveni život zajednice te na kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz druženje, ali i informalno i neformalno učenje. Korisnici programa imat će priliku sudjelovati na radionicama i predavanjima o astronomiji, prevenciji nasilja među mladima, fotoradionicama, kreativnim cafe-ima, radionicama o cjeloživotnom učenju, o online edukacijskim platformama, a dio radionica bit će usmjeren na programe unapređenja životnih vještina te informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija.

Ciljevi:

 • upoznati mlade s informalnim i neformalnim učenjem
 • potaknuti mlade na kvalitetno provođenje slobodnog vremena
 • utjecati na poboljšanje društvenog život i položaja mladih
 • poticati druženja i bolju suradnju među mladima
 • razvoj i unapređenje društvenih sadržaja
 • potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih, Lepoglava

Partneri

 • Klub studenata Grada Lepoglave
 • Savjet mladih Grada Lepoglave
 • Astronomsko društvo Lepoglava
 • Foto klub 10K

Vrijeme provedbe: 01.07.2014. - 25.07.2014.

Budžet: 12.000,00 kn

Ideja projekta je obnavljanje zapuštenih rekreativnih terena kako bi se mladima omogućio prostor za bavljenje amaterskim sportom i društvenim igrama i time povećala uključenost mladih u društveni život lokalne zajednice.

Problem nedostatka fizičke aktivnosti i zdravog života mladih u stalnom je porastu te želimo potaknuti mlade osobe na aktivnije uključivanje u zdrav način života promoviranjem aktivnosti na otvorenom i amaterski sport, kao načine promicanja zdravih stilova života te podržavanja društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja mladih u društvo. Pretilost sa sobom povlači ostale zdravstvene probleme, a procjenjuje se da u Europi postoji oko 50 % muškaraca i 35 % žena s povećanom tjelesnom težinom. Od posljedica pretilosti svake godine umire oko 320000 ljudi. Najveći uzročnici ovakvog stanja su nedovoljna fizička aktivnosti i nepravilna prehrana. Zdravim stilom života smatra se svakodnevna rekreacija, zdrava prehrana, boravak na svježem zraku te zdravi međuljudski odnosi kako bi se riješili problemi koji su svakim danom u porastu, poput pretilosti, nedostatka fizičke aktivnosti i druženja. Osim zdravstvenih problema, u posljednje vrijeme sve je više istaknut problem društvenog života mladih. Iako postoje razne društvene mreže koje olakšavaju komunikaciju između ljudi, često se događa da mladi u potpunosti zamjenjuju fizički oblik komunikacije virtualnim. Na ovaj način virtualna komunikacija s vremenom može postati prepreka, a ne olakšanje u komunikaciji te stoga smatramo da to može dovesti do socijalnih problema, bilo u sustavu obrazovanja, kod traženja posla ili u privatnom životu.

 

Ciljevi:

 • obnoviti zapuštene rekreacijske terene kako bi se mladima ponudila velika paleta aktivnosti kojima se mogu baviti
 • omogućiti prostor koji mogu koristiti ostale udruge u kreiranju aktivnosti za mlade i ostale građane
 • utjecati na stjecanje samopouzdanja
 • potaknuti mlade i ostale građane na uključivanje u društveni život zajednice.

Davatelj financijske podrške:

Zamah - Regionalna zaklada za lokalni razvoj

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Vrijeme provedbe: 02.09.2013. - 20.06.2014.

Budžet: 20.000,00 kn

Projektom želimo utjecati na stavove djece prema ovisnosti, razvijati zdrave stilove življenja i socijalne vještine te osvijestiti važnost odupiranja pritiscima što će im pomoći u prevladavanju svih rizika odrastanja.

Škola kao mjesto stjecanja znanja i produžetka obiteljskog odgoja kroz bazičnu aktivnost odgoja i obrazovanja, priprema djecu za nastavak života i pomaže u odrastanju. Učenjem, razvijanjem i poticanjem sposobnosti, kreativnosti i vještina daje djeci i mladima dobru osnovu za zdrav razvoj. Škola je mjesto gdje se mlada osoba susreće s mnogim vršnjacima i odraslima izvan obiteljskog kruga i zato nije samo mjesto učenja, stjecanja znanja i vještina. Škola je sama po sebi izvor stresa za djecu, a teškoće u učenju i s njima povezan osjećaj neuspjeha te problemi s vršnjacima predstavljaju dodatni izvor stresa. Dramatičan porast broja adolescenata i djece koja u sve mlađoj dobi počinju konzumirati različita sredstva ovisnosti povezuje se s povećanim stresom u adolescenciji, slabljenjem podrške okoline, ali i utjecajem socijalnog konteksta u kojem je porasla društvena prihvatljivost konzumiranja alkohola i droge (Mavar, M., 2012). Adolescenti koji u stresnim situacijama nemaju socijalnu podršku ili vlastite izvore uspješnog suočavanja, mogu koristiti različita sredstva ovisnosti kao način suočavanja sa svojim problemima. Kao najčešći osobni čimbenici rizika za probleme ovisnosti navode se upravo neefikasne strategije suočavanja sa stresom, nisko samopoštovanje, depresivnost i beznadnost (Mavar, M., 2012). Mogućnost preventivnog djelovanja očituje se u ranom prepoznavanju simptoma depresivnosti, stvaranju mreže socijalne podrške u slučajevima izloženosti stresnim životnim događajima te adekvatnim strategijama suočavanja i pozitivnim samovrednovanjem. Preventivni program ovisnosti na području grada Lepoglave osmišljen je u cilju utjecanja na stavove djece prema ovisnosti kroz organizirane aktivnosti za učenike s glavnom zadaćom poučavanja, jačanja samopouzdanja i samopoštovanja, razvijanja i poticanja vještina i sposobnosti te osvještavanja odupiranja pritiscima. Sve prethodno navedeno zajedno utječe na stvaranje vrijednosnog sustava i stavova koji sprečavaju rizična ponašanja djece. Preventivni program provodit će se u školskoj godini 2013/14. u tri osnovne škole na području grada Lepoglave: Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava, Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica, Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica. Projekt će se realizirati u partnerstvu sa Nezavisnom udrugom mladih iz Lepoglave dok će navedene škole biti neformalni partneri koji će nam pomoći u organizaciji radionica i ustupiti prostor za njihovo održavanje. Predviđene aktivnosti održavat će se na satovima razrednog odjela, a s djecom će se raditi na učenju životnih vještina, ovladavanju strategijama otpora pritiscima, rješavanja problema ljutnje i stresa te razumijevanju i poticanju potrebe za bliskošću i grupnom pripadnošću. Djeca će se upoznati i sa radom organizacija civilnog društva s lepoglavskog područja što će im pomoći u kvalitetnijem i konstruktivnijem provođenju slobodnog vremena. Što se tiče načina izvršavanja programa predviđene su različite tehnike podučavanja kao što su rad u grupi, grupna diskusija, rad u malim grupama, istraživanje, debata i igranje uloga. Aktivnosti će provoditi voditelj projekta (Ivana Šumečki) i vanjski suradnici, a sve aktivnosti imaju za cilj razvijati zdrave stilove življenja i socijalne vještine kod djece i mladih koji će im pomoći u prevladavanju svih rizika odrastanja, uključivši i konzumiranje sredstava ovisnosti.

Ciljevi:

 • promijena stavovi djece prema ovisnosti
 • jačanje njihovog samopouzdanja i samopoštovanja razvijanje vještina i sposobnosti koje će im pomoći u problemima odrastanja i odlučivanja o sebi
 • osviještavanje o važnost odupiranja pritiscima što zajedno utječe na stvaranje vrijednosnog sustava i stavova koji sprečavaju rizična ponašanja djece
 • promoviranje pravilnih stavova o zdravom načinu življenja poticanje djece na uključivanje u sadržaje koji će im pomoći da kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme

Davatelj financijske podrške:

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nositelj projekta:

Hrvatsko društvo Crveni križ Ivanec

Partner:

Nezavisna udruga mladih