Lepoglava je prošlu subotu bila domaćin prve konferencije mladih predstavnika hrvatskih županija koje participiraju u radu Regionalne mreže mladih pri Skupštini Europskih regija. Na sastanku su tako bili predstavnici Krapinsko-zagorske, Istarske i Varaždinske županije.

Skupština europskih regija (Assembly of European Regions - AER) osnovana je 1985. godine. Sa sjedištem u Strasbourgu danas okuplja 270 regija iz 33 europskih država i 16 europskih međuregionalnih organizacija. Zagovornica je njihovih interesa na europskoj i međunarodnoj razini. To je neovisna organizacija regija i najveća međuregionalna suradnička mreža u proširenoj Europi. U Skupštinu europskih regija mogu se uključiti osim regija država članica Europske unije i regije drugih europskih država pod uvjetom da se pridržavaju osnovnih načela Vijeća Europe.

AER je politički glas svojih članova i forum za međuregionalnu suradnju, a Regionalna mreža mladih posebno je tijelo koje radi na području mladih iz europskih regija. U radu Regionalne mreže mladih aktivno sudjeluju Nezavisna udruga mladih i Savjet mladih Varaždinske županije.