ostvari_svoj_potencijal1.jpg

Nezavisna udruga mladih prijavila je projektni prijedlog na natječaj „Društveni kapital zajednice“, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva prepoznala je kvalitetu i važnost projekta te ga odobrila! Riječ je o projektu pod nazivom „Ostvari svoj potencijal“ koji će biti financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u iznosu od 29.629,00 kn.

Cilj projekta je da se aktivnostima koje će se provoditi poveća razina znanja te ojačaju vještine kod mladih ljudi te da ih se potakne na ostvarenje vlastitih potencijala i motivira na poduzimanje akcija u svrhu izgradnje uspješnih karijera!

Na koji ćemo način to nastojati i ostvariti, možeš čuti na uvodnom predavanju i prezentaciji projekta te projektnih aktivnosti koje će se održati u ponedjeljak, 28. 1., u čitaonici Gradske knjižnice Ivana Belostenca u Lepoglavi s početkom u 19 h.
Prezentirat ćemo sve aktivnosti koje će se odvijati po projektu te na koji se način uključiti i aktivno sudjelovati.

Vidimo se!