slika sajam davac

U ponedjeljak slijedi drugo predavanje studenta u sklopu projekta 'Ostvari svoj potencijal', a ovog je puta u ulozi predavača Davorin Špičko.

 

Davorin je 2014. godine završio preddiplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike i stekao zvanje sveučilišnog prvostupnika informatike, a trenutno je na istom fakultetu na završnoj godini diplomskog studija Informacijsko i programsko inženjerstvo.

Dugogodišnji je aktivan član i volonter Nezavisne udruge mladih, a aktivan je i u P.A.S. klubu Lepoglava u kojem je i zamjenik predsjednika. U svom dugogodišnjem članstvu u NUM-u sudjelovao je na velikom broju projekata Erasmus+ programa od kojih je neke osmislio, napisao i provodio!

Informatikom se bavi već više od 15 godina pri čemu se profesionalno usmjerio softverskom inženjerstvu te danas svoju karijeru gradi kao zaposlenik IBM-a u ecx.io Hrvatska.

Kako je moguće biti aktivan u više udruga odjednom, a u isto vrijeme studirati, graditi uspješnu karijeru i još pronaći vremena za druženja i zabavu? Morat ćemo pitati Davorina na predavanju u ponedjeljak, 18. 11. od 19 sati u čitaonici Gradske knjižnice Ivana Belostenca u Lepoglavi.

Projekt "Ostvari svoj potencijal" provodi Nezavisna udruga mladih, a financiran je sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.