czm1-n

Mladi u Lepoglavi više neće morati lutati u potrazi za informacijama, savjetima i pomoći, jer sve to će moći dobiti od Centra za mlade osnovanog u Lepoglavi na sam Međunarodni dan mladih, 12. kolovoza. Prvi je to Centar za mlade u Varaždinskoj županiji čime se Lepoglava, prije svih, još jednom dokazala kao sredina u kojoj korisne inicijative padaju na plodno tlo. Iako su dosad, a i dalje će moći, mladi djelovati kroz rad u gradskim udrugama mladih odnosno udrugama koje u svom radu poseban naglasak stavljaju na rad s mladima i za mlade, mladi će odsad podršku moći potražiti i kod novoosnovanog Centra.

Sama inicijativa za osnivanje Centra potekla je od Nezavisne udruge mladih, Višnjičke udruge mladih, Odreda izviđača Lepoglava, Glazbene udruge grada Lepoglave i Udruge za sport i rekreaciju «Sport za sve» Lepoglava iz čijih je redova izabrano i prvo vodstvo. - Centar za mlade nizom kvalitetno priređenih sadržaja i usluga želi mladima pružiti mogućnost da na jednom mjestu mogu zadovoljiti većinu svojih potreba i aspiracija. Važno je napomenuti da nije riječ o prostoru koji se koristi isključivo za zabavu već o vrsti „institucije“ koja pomaže mladima u gotovo svim aspektima njihovog života. Dakle, primarna zadaća Centra nije pružiti mladima mjesto za zabavu već im omogućiti druge sadržaje bitne za njihov svakodnevni život, razvoj i rad: neformalno obrazovanje, informatizacija, pomoć pri zapošljavanju, informiranje o bitnim temama, organiziranje, volonterizam, aktivizam, savjetovanje, medijska djelatnost i sl. Naravno, prostor za zabavu u vidu Kluba mladih koji će Centra za mlade također će aktivno raditi - pojasnio je Hrvoje Kovač iz Nezavisne udruge mladih kojemu mu je na Osnivačkoj skupštini povjeren mandat predsjednika. Na mjesta njegovih zamjenika imenovani su Tatjana Jurić, članica Odreda izviđača Lepoglava i predsjednica Savjeta mladih grada Lepoglave te Dražen Hočuršćak iz Višnjičke udruge mladih dok će se funkcija Tajnika/ice dobiti nakon javnog natječaja jer će on/a biti profesionalac/ka.

czm11

Kako je zamišljeno, Grad Lepoglava novoosnovanoj mreži lokalnih organizacija mladih koji čine Centar za mlade pružati će infrastrukturnu podršku putem potpuno opremljenog Doma kulture i sufinanciranje dijela provođenja redovnih aktivnosti članica Centra. Varaždinska županija će potpomagati provođenje aktivnosti u Centru, a same članice će sufinancirati upravljačku strukturu Centra. U prvoj godini implementacije u financiranju Centra za mlade sa 44.000,00 kuna sudjeluje i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Prema riječima osnivača, Centar za mlade u Lepoglavi zamišljen je kao dio Županijskog centra za mlade koji je svojevrsna mreža lokalnih centara za mlade tako da u narednim mjesecima mladi iz Lepoglavi žele pomoći kolegama iz drugih središta u županiji kako bi se uskoro otvorio još pokoji lokalni centar za mlade, a koje će u konačnici činiti taj spomenuti Županijski centar za mlade.

Podršku osnivanju Centra za mlade dao je i lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić najavivši daljnju gradsku potporu mladima  pa tako i Centru koji će sjedište imati u lepoglavskom Domu kulture. - Centar će s radom početi netom nakon završetka Festivala mladih magNUM u rujnu mjesecu, odmah po završetku procesa registracije organizacije. S obzirom na trenutnu situaciju mladih u regiji postoji velika mogućnost da aktivnosti Centra prijeđu s gradske na regionalnu razinu pa i šire što može samo koristiti, kako gradu Lepoglavi, Varaždinskoj županiji, tako i mladima u regiji općenito – dodao je Kovač.