czm2-n

O aktivizmu i lokalnim perspektivama mladih raspravljalo se 12. kolovoza u Lepoglavi na okruglom stolu organiziranom povodom Međunarodnog dana mladih, a u okviru magNUM-a, Festivala mladih koji se u Lepoglavi održava od 30. srpnja pa sve do 4. rujna.

O aktivizmu i lokalnim perspektivama mladih govorili su aktivisti iz gradskih udruga mladih i udruga koje se bave mladima Tatjana Jurić, Iva Žulić i Dražen Hočuršćak te predstavnici javnog sektora, lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić i član Županijske skupštine Zlatan Mošmondor. U raspravu su se uključili i predstavnici studenata, predstavnici gradskih udruga, drugih Savjeta maldih i pojedinci koji su pratili izlaganja.

Istaknuta je tom prilikom odlična suradnja mladih i Grada Lepoglave te brojnost projekata koje su na području grada Lepoglave, zahvaljujući svom aktivizmu, pokrenuli i realizirali upravo mladi. Aktivizam mladih u Lepoglavi pohvalio je i Robert Čusek, ravnatelj Obiteljskog centra Varaždinske županije istaknuvši da i sama organizacija okruglog stola na Dan mladih, za razliku od drugih sredina koje ni na koji način nisu obilježile Dan mladih, govorio o Lepoglavi kao sredini u kojoj je aktivizam mladih i podrška koju mladi imaju na visokoj razini.

czm1-1

Pored uspjeha, nisu zaobiđeni ni pojedini problemi. Prije svih gorući problem nezaposlenosti. Na tu je temu gradonačelnik Škvarić istaknuo kako Grad ne može graditi tvornice, ali da stvara uvjete za ulaganja i inicijative koje bi trebale mladima osigurati bolju perspektivu. Pored toga Grad je, kazao je Škvarić, putem stipendija i podmirivanjem troškova prijevoza mladima omogućio lakše školovanje koje će im također pružiti perspektivniju budućnost.

Okrugli stol ostavio je otvoreno pitanje kako na aktivizam pokrenuti i postojeću neaktivnu grupaciju mladih. Jedno od rješenja tog problema bit će Centar za mlade, čijem je osnivanju u Lepoglavi prethodio ovaj okrugli stol. Naime, po završetku okruglog stola u Lepoglavi je osnovan Centar za mlade, prvi u Varaždinskoj županiji.