Odgodeno

Obavještavamo vas da je zbog okolnosti na koje ne možemo utjecati, odgođena radionica na temu radne mobilnosti mladih u organizaciji Info-centra za mlade Lepoglava predviđena za petak, 6. studenog. Radionica će se održati u novom terminu koji će biti objavljen naknadno na društvenim mrežama i web stranici Info-centra za mlade Lepoglava.