Kao lokalni partner međunarodnog projekta "Inicijativa mladića – promocija rodno ravnopravnih normi, pozitivnih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih muškaraca", koji po drugi puta započinje s realizacijom u Hrvatskoj, a čiji program pruža mladićima mogućnost da preispitaju važeće stavove i obrasce ponašanja koji negativno utječu na njihove živote, NUM je zajedno s organizacijom mladih Status:M iz Zagreba u petak, 30. rujna, u Srednjoj školi Ivanec započeo s aktivnostima s ciljnom skupinom – mladićima prvih i drugih razreda.

Tom prilikom mladićima je predstavljen program projekta te je prema planiranim aktivnostima provedena i svojevrsna regrutacija za školski Budi muško klub, koji kao kampanja za promoviranje zdravih životnih stilova služi intervenciji u školama. Budi muško klub, odnosno kampanja, usmjerena je na suočavanje s krutim normama maskuliniteta kao sveobuhvatnom temom, s podtemama koje obrađuju: rodne uloge i moć, izražavanje emocija i komunikaciju, zdravlje i seksualnost, nasilje, droge i alkohol te aktivizam.

 

Nakon aktivnosti u ivanečkoj srednjoj školi, trodnevna vršnjačka edukacija s grupom mladića koji su se prijavili za sudjelovanje u Budi muško klubu održana je proteklog vikenda, odnosno od petka do nedjelje u Klubu mladih Lepoglava, gdje je desetak mladića u odličnoj atmosferi uz edukatore iz organizacije mladih Status:M prošlo predviđenih 20 radionica u sklopu formiranja kluba te kroz edukativno druženje zajednički radilo na poboljšanju vještina vezanih uz teme rodno ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih muškaraca.

Početkom studenog pokreće se nacionalna kampanja paralelno u svim gradovima u Hrvatskoj, kojoj je svrha promocija projekta, regrutacija novih članova te nakon kampanje izgradnja kapaciteta edukatora, odabranih među mladićima koji su prošli spomenutih 20 radionica. Tom prilikom, u Domu kulture u Lepoglavi u subotu, 5. studenoga, Budi muško klub organizirat će razne aktivnosti, kako bi svojim školskim kolegama, ali i široj lokalnoj zajednici kroz kreativne sadržaje predstavili klub te sam projekt i upoznali ih s važnosti istog.

Istićući ga hvalevrijednim te izuzetno potrebnim programom, koji je u skladu s Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima i Nacionalnim programom za mlade od 2009. do 2013. godine, projekt je podržan od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a potporu je pružila i Srednja škola Ivanec, kao već gotovo stalni suradnik Nezavisne udruge mladih, kad je riječ o kvalitetnim i edukativnim programima za mlade.

"Inicijativa mladića" projekt je koji je od 2007. do 2010. godine međunarodna neprofitna organizacija CARE realizirala u suradnji s devet međunarodnih organizacija i partnera iz regije te uz potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a pilot-program obuhvaćao je pet škola iz regije, odnosno mladiće u dobi od 13 do 19 godine iz zemalja bivše Jugoslavije: Bosne i Hercegovine (Banja Luka, Sarajevo), Srbije (Beograd, Prokuplje) i Hrvatske (Zagreb).

Projekt je tada u Hrvatskoj, kroz neformalnu edukaciju mladih i rad s mladima na poboljšanju društvenog, fizičkog i psihičkog zdravlja kroz uključivanje i informiranje mladih, provodila Hrvatska udruga za oboljele od HIV-a (HUHIV), a iz tima ljudi koji su kontinuirano radili na projektu, početkom 2010. godine osnovana je nevladina organizacija Status:M, koja će projekt provoditi sljedeće tri godine, a uz Nezavisnu udrugu mladih, u projektu sudjeluju i Obiteljski centar iz Virovitice, Tehnička škola Karlovac, Udruga K.V.A.R.K. iz Križevaca, Udruga srednjoškolaca grada Vukovara te Udruga mladeži Roma Baranje iz Belog Manastira.