Polazeći edukaciju u sklopu projekta "New Media Cross-Border – Transdisciplinarnost i nove medijske kulture" čiji je nositelj čakovečki Autonomni centar – ACT, Dunja Belščak, koja broji već devet godina aktivnog članstva u Nezavisnoj udruzi mladih, a od prošle godine i početak profesionalnog youth worka kao voditeljica projekta "Klub mladih Lepoglava", proteklih je osam dana provela u Mariboru, kako bi prošla kroz stručnu praksu koju joj obvezuje spomenuta edukacija, a kojom će biti osposobljena za razvoj sjevernog pograničnog područja Slovenija - Hrvatska, radeći na polju novomedijskih kultura i održivog razvoja.

Jednotjedni praktični rad odvijao se u sklopu festivala MED – Maribor elektronska destinacija, u organizaciji jednog od partnera na projektu - Kulturno izobraževalnog društva KIBLA iz Maribora.

Festivalski program MED 2012. započeo  je okruglim stolom na temu važnosti smjelosti pojedinca na polju elektronske i elektroakustične glazbe, u spomen na prošle godine preminulog Maria Marzidovšeka, jako aktivnog, ali na našem području nepoznatog stvaratelja iz sjeveroistočne Slovenije. Nakon okruglog stola, preostala dva dana festivala obilježena su live nastupima islandskog skladatelja i producenta Johanna Johannsonna te njegove skupine Evil Madness, zatim prvoborca njemačke tehno scene Stefana Betke (aka Pole) te DJ setovima mladih slovenskih DJ-a i producenata – Ule Nakova, Yanoosh i DJ Kozmonavt, tokom kojih se Dunja bavila video dokumentacijom i intervjuiranjem performera.

MED je kao takav festival bio otvoren za različite oblike stvaranja i namijenjen za produbljivanje interakcije različitih produkcijskih medija te se fokusirao na žanrovski što slobodniji i neograničeniji pristup stvaranju elektronske i elektroakustične glazbe. Osim šireg kruga slušatelja, festival je takvim pristupom nastojao dati inspiracijski doprinos razvoju produkcije i konzumiranja takve vrste glazbe u ovoj geografskoj regiji. Također, jedna od ideja vodilja festivala MED 2012. bila je izbjegavanje "sajamskog" oblika što je, nažalost, simptom mnogih današnjih festivala.

Uz čakovečki ACT i mariborsku KIBLA-u, projekt provode i ONEJ – društvo prekmurske pobude iz Murske Sobote te Udruga mladih V.U.K. iz Varaždina, u okviru Operativnog program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.
Ciljevi projekta su ojačati sposobnosti organizacija koje djeluju na području novomedijskih kultura koje će biti budući akteri prekogranične suradnje i razvoja, zatim povećati broj prekograničnih suradničkih projekata i događanja, mobilnost umjetnika i kulturalnu razmjenu na području novomedijskih kultura te stvoriti preduvjete i ubrzati razvoj prekograničnog područja osnivanjem i radom zajedničkog Ureda za transdisciplinarnu i novomedijsku kulturu koja će raditi na edukaciji, savjetovanju, informiranju i razmjeni programa.

Tokom dvije godine, koliko traje implementacija projekta, 12 osoba - šest sa slovenske i šest s hrvatske strane - odabranih za edukaciju, proći će četiri studijskih posjeta primjerima dobre prakse u EU, zatim pet trodnevnih radionica jačanja kapaciteta, prekogranični rad u trajanju od sedam dana, sudjelovat će na desetak festivala, odnosno aktivnim sudjelovanjem na svim modulima obrazovanja dionici projekta bit će osposobljeni za rad na razvoju novih projekata u sjevernom pograničnom području.