Započevši svečanim otvorenjem predsjednice Mreže mladih Hrvatske, Katarine Pavić te predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, Inga Kamenara, od 30. ožujka do 01. travnja 2012. godine, u Lovranu je održana redovna Skupština Mreže mladih Hrvatske, čija je Nezavisna udruga mladih punopravna članica, a na kojoj je ispred NUM-a sudjelovao delegat Davorin Špičko.

Mreža mladih Hrvatske (MMH) je savez 61 nevladine udruge mladih i za mlade koja u Republici Hrvatskoj djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih (eng. National Youth Council) i članica je Europskog foruma mladih. MMH je demokratski ustrojena, reprezentativna i inkluzivna te kao takva prepoznata u RH i međunarodno, a nastala je radi potrebe zajedničke suradnje među organizacijama mladih, unaprijeđenja međusobne komunikacije neovisno o programskom određenju, organizacijskom ustrojstvu i uz puno poštivanje svjetonazorske, nacionalne, spolne, vjerske ili kulturne opredijeljenosti ili pripadnosti mladih koje zastupanu ili zagovaraju, radi efikasnijeg i efektivnijeg zagovaranja interesa i potreba mladih u RH te radi partnerskog odnosa sa vlastima u kreiranju i provedbi politike za mlade.

Na Skupštini se provelo strateško planiranje MMH te je uz konzultacije sa članovima izrađena SWOT analiza, nakon koje su uslijedili izvještaji o radu, financijski izvještaj te izvještaji Upravnog i Nadzornog odbora.

Kako Mreža mladih Hrvatske svoje djelovanje temelji na demokratskom odlučivanju i javnom djelovanju, otvorenosti prema svim zainteresiranim organizacijama i inicijativama mladih i za mlade, tako su na ovoj Skupštini prihvaćene četiri članice u punopravno članstvo (Blank, filmski inkubator; Info-zona; S.O.S. Dječje selo Hrvatska; Trokut mladih Kaštela) te pet članica u kandidatsko članstvo (Udruga studenata Europe - AEGEE - Zagreb; IZAZOV - Udruga za promicanje prava i socijalizaciju djece i mladih oboljelih od HIV-a; Klub mladih Sineki; Zagreb Pride; Organizacija mladih Status: M).

Skupština je raspravljala i o diskriminaciji mladih na tržištu rada te je usvojen pozicijski dokument, jer MMH smatra kako je diskriminacija mladih na tržištu rada nedovoljno osviještena problematika u Hrvatskoj te kako se ona rijetko ili gotovo nikada tematizira, analizira i stavlja na dnevni red društveno-političkih rasprava. Iako se organizacije civilnog društva bave ovim pitanjem već dugi niz godina, tek je u posljednjih nekoliko godina problematika diskriminacije podignuta na više razine vidljivosti te prepoznata i od relevantnih donositelja odluka kao što su Vlada i Sabor RH.

Na kraju, Skupština je raspravljala o još jednom problemu svih organizacija civilnog društva, a to je financiranje, smatrajući kako su načini, odnosno kriteriji financiranja organizacija u Hrvatskoj lošiji nego u članicama Europske unije, u koju Hrvatska ulazi sljedeće godine.

Također, predstavljen je i novi vizualni identitet Mreže te je najavljeno skoro objavljivanje novih Mrežinih internetskih stranica.