Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Varaždinske županije održanoj jučer, u ponedjeljak, 14. svibnja 2012. godine, u Županijskoj palači u Varaždinu službeno je potvrđen novi sastav članova te su jednoglasno izabrani novi predsjednik Nikola Leskovar te njegov zamjenik Hrvoje Selec, čime je, u trajanju od dvije godine, novi mandat savjetodavnog tijela Županijske skupštine službeno započeo s radom.

S ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Varaždinske županije, devet novoizabranih članova Savjeta mladih u sastavu Dunja Belščak (Nezavisna udruga mladih), Vilim Cikač (Ludbreška udruga mladih entuzijasta - LUMEN), Tatjana Jurić (Odred izviđača Lepoglava), Tomislav Kostanjevec (Udruga za organizacije mladih, edukaciju glazbu i aktivizam – O-mega), Tomislav Kozulić (Studentski zbor Veleučilišta u Varaždinu), Nikola Leskovar (Varaždinski underground klub), Bono Plesničar (Učeničko vijeće Druge gimnazije Varaždin), Hrvoje Selec (Filmsko-kreativni studio VANIMA) te Mario Žuliček (Višnjička udruga mladih), u okviru svog djelokruga raspravljat će o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od interesa za mlade te će također davati mišljenje Županijskoj skupštini prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.

Uz rad na novom Županijskom programu djelovanja za mlade Varaždinske županije, jedan od prvih koraka u radu Savjeta mladih je i donošenje novog Programa rada za 2012. godinu, kojim se propisuju i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.