"Umrežavanje u kulturi" bila je tema posljednje radionice u okviru edukacije na projektu "New Media Cross-Border - Transdisciplinarnost i novomedijske kulture" koju polaze Dunja Belščak i Iva Cikač iz Nezavisne udruge mladih, a koja se održala u Mariboru u razdoblju od 18. do 20. svibnja na dvije lokacije najvećeg slovenskog multimedijskog centra KIBLA.

Čakovečki Autonomni centar – ACT kao nositelj projekta, zatim partnerske organizacije mariborska KIBLA, ONEJ iz Murske Sobote i varaždinska udruga mladih V.U.K. u okviru Operativnog program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. za cilj projekta imaju ojačati sposobnosti organizacija koje djeluju na području novomedijskih kultura koje će biti budući akteri prekogranične suradnje i razvoja, zatim povećati broj prekograničnih suradničkih projekata i događanja, mobilnost umjetnika i kulturalnu razmjenu na području novomedijskih kultura te stvoriti preduvjete i ubrzati razvoj prekograničnog područja osnivanjem i radom zajedničkog Ureda za transdisciplinarnu i novomedijsku kulturu koja će raditi na edukaciji, savjetovanju, informiranju i razmjeni programa.

Tokom dvije godine, koliko traje implementacija projekta, 12 osoba - šest sa slovenske i šest s hrvatske strane - odabranih za edukaciju, proći će četiri studijskih posjeta primjerima dobre prakse u EU, zatim pet trodnevnih radionica jačanja kapaciteta, prekogranični rad u trajanju od sedam dana, sudjelovat će na desetak festivala, odnosno aktivnim sudjelovanjem na svim modulima obrazovanja dionici projekta bit će osposobljeni za rad na razvoju novih projekata u sjevernom pograničnom području.

Posljednjom trodnevnom radionicom uz četiri mentora – Jakom Železnikarom, Peterom Tomažom Dobrilom, Matejom Lazar i Dušanom Dovčem - "12-orka" je imala priliku upoznati se s temama umrežavanja i povezivanja kulturnih i umjetničkih organizacija na razini europskog prostora u kontekstu kandidiranja za financijska sredstva mehanizama Europske komisije, umrežavanja organizacija i pojedinaca na području suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi, ideja, projekata i znanja na međunarodnoj razini te predstavljanje uspješnih primjera i posljednjim – novim platformama umrežavanja – socijalnim i društvenim mrežama te načinima kako nove medije koristiti u poslovne i projektne svrhe.

Rekapitulacijom edukacije, spomenutim 12 osobama preostaju još dva studijska putovanja (Maribor i Ljubljana), obavljanje stručne prakse u prekograničnom području te sudjelovanje na festivalima organizacija koje provode projekt.