Vrijeme provedbe: 25.09.2014. - 25.09.2015.

Budžet: 85.000,00 kn

Klub mladih Lepoglava osigurava mladima mjesto za korisno provođenje slobodnog vremena, promiče usvajanje znanja izvan formalnog obrazovanja te potiče sudjelovanje mladih u aktivnostima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Slobodno vrijeme mladih, odnosno ono provedeno izvan sustava formalnog obrazovanja, često je neorganizirano područje na koje država i jedinice regionalne i lokalne samouprave imaju mali utjecaj. Aktivnosti organiziranog slobodnog vremena mladih i stvaranje poticajnog okruženja za uključivanje mladih u život zajednice ostaju u domeni organizacija civilnog društva i često ovise o volonterskom angažmanu pojedinaca. Može se reći da rad s mladima obuhvaća aktivnosti koje omogućuju mladim osobama stjecanje vještina, znanja i stavova, osnažuju mlade u društvenom smislu te im pomažu da postanu aktivni članovi svojih zajednica. Klub za mlade djeluje u lokalnoj zajednici i osigurava mladima mjesto za druženje, edukaciju, potiče sudjelovanje u društvenim procesima i doprinosi integraciji mladih, promiče mobilnost i međunarodnu suradnju. Ključne zadaće Kluba mladih Lepoglava bile bi: 

osigurati mladima mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena, promicanje usvajanja znanja i vještina izvan sustava formalnog obrazovanja provedbom različitih programa, projekata i aktivnosti neformalnog obrazovanja, promicanje sudjelovanja mladih u organizacijama i inicijativama u skladu s njihovim interesima i zahtjevima, konzultirati mlade o njima važnim pitanjima, promicati sudjelovanje mladih u aktivnostima, projektima i programima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Navedene zadaće ostvarile bi se kroz osnovne djelatnosti Kluba koje bi obuhvaćale: dnevni boravak/prostor za druženje, infopult, cyber lab, projektni ured, promicanje mobilnosti i međunarodne suradnje. 

Programom se nastoji što više mladih sa šireg lepoglavskog područja aktivirati i uključiti u rad civilnog društva te potaknuti na kritičko razmišljanje te ukazati na važnost osobnog i profesionalnog razvoja. Programske aktivnosti prvenstveno su usmjerene na mlade te educiranosti o širokom spektru tema.

Ciljevi projekta:

  • osigurati mladima više mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena
  • promicanje usvajanja znanja i vještina izvan sustava formalnog obrazovanja (provedbom različitih programa, projekata i aktivnosti neformalnog obrazovanja)
  • nastojati poboljšati društvenog života i položaja mladih
  • promicanje sudjelovanje mladih u organizacijama i inicijativama mladih
  • pružati mladim pristup odgovarajućim informacijama sukladno njihovim interesima i zahtjevima
  • potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu kroz različite programe na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
  • podizanje svijesti o važnosti i koristi provođenja preventivnih i edukativnih programa koji su usmjereni podizanju kvalitete života mladih

Davatelj financijske podrške:

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih