Vrijeme provedbe: 01.01.2015. - 31.12.2015.

Budžet: 19.400,00 kn

“S ekipom više komuniciraj, o svemu se bolje informiraj” je program namijenjen prvenstveno mladima s područja grada Lepoglave, ali i svim zainteresiranim građanima koji žele svoje slobodno vrijeme provesti na koristan i zabavan način. Program je osmišljen s ciljem edukacije i informiranja mladih o raznim temama s naglaskom na neformalnu i informalnu edukaciju. Programom se nastoje upotpuniti i obogatiti sadržaji koji se nude mladima, a sve s ciljem uključivanja mladih ljudi u civilne inicijative u zajednici, poticanja volonterizma, educiranja i stvaranja okvira za izražavanje kreativnih potencijala pripadnika zajednice.

Također, programom bi se neizravno nastojalo utjecati i na prevenciju ovisnosti i nasilja među mladima. Program se sastoji od nekoliko aktivnosti koje bi vodili mladi s područja grada. Suočeni s problemom premale fizičke aktivnosti i nezdravog života mladih, druženjem i organiziranjem aktivnosti kao što su društvene i sportske igre u kojima je važna interpersonalna komunikacija želimo potaknuti mlade osobe na razmišljanje i uključivanje u zdrav način života promoviranjem aktivnosti na otvorenom. Kreativni cafe zamišljen je kao niz radionica koje će se provoditi tijekom cijele godine i na kojima će sudionici razvijati svoju kreativnost, davati ideje za rad na radionicama, družiti se s ostalim mladim ljudima s područja grada. Prevencija ovisnosti među djecom i mladima provodit će se tijekom studenog i prosinca. Tjedan cjeloživotnog učenja je manifestacija koja se obilježava na nacionalnoj razini tijekom rujna i listopada. Cilj je upoznati mlade s pojmom cjeloživotnog učenja te im ukazati na važnost neprestane edukacije i usavršavanja u brojnim područjima kako bi usvajanjem novih znanja i vještina sebi osigurali veću konkurentnost na tržištu rada te omogućili aktivnije sudjelovanje u svakodnevnom društvenom životu. Suočeni s problemima u komunikaciji s drugima, organizirat će se i radionice o komunikacijskim vještinama s ciljem poticanja na razmišljanje o važnosti kvalitetne komunikacije u svakodnevnom životu, razgovorima za posao i sl. Vezano uz razvoj komunikacijskih vještina, održat će se i radionice o pisanju molbi i životopisa te samoprocjeni vlastitih profesionalnih mogućnosti kako bi se mladima dale informacije koje će im koristiti u traženju i prijavi na posao. S obzirom na to da se rad Nezavisne udruge mladih temelji na volonterstvu, dio programa bit će usmjeren i na organiziranje volonterskih akcija s ciljem osvještavanja mladih, ali i ostalih građana, o važnosti i dobrobiti volontiranja za pojedinca i zajednicu. Programom se nastoji što više mladih aktivirati i uključiti u rad civilnog društva te potaknuti na kritičko razmišljanje te ukazati na važnost osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Ciljevi:

  • nastojati osigurati više mogućnosti mladima za korisno provođenje slobodnog vremena
  • promicati usvajanje znanja i vještina izvan sustava formalnog obrazovanja
  • naglašavati važnost i nužnost cjeloživotnog učenja
  • poticati na druženje i bolju suradnju mladih
  • utjecati na poboljšanje društvenog života i položaja mladih
  • utjecati na unapređenje komunikacijskih vještina mladih
  • poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu kroz različite programe na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih