Vrijeme provedbe: 16.05.2016. - 31.12.2016.

Budžet: 37.000,00 kn

Opći cilj projekta “KreaTI?van!” je poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih dok je posebni cilj organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih.

Cijeli program podijeljen je u pet glavnih dijelova kroz osam mjeseci, a aktivnosti su sljedeće: kazališne aktivnosti koje organiziramo u suradnji s Kerekesh teatrom gdje će sudionici, uz stručno vodstvo, imati prilike sudjelovati na radionicama o tome kako organizirati, pripremiti, nastupati i provesti kazališnu predstavu, a na kraju i sami sudjelovati u jednoj takvoj. Filatelistički dio organiziramo u suradnji s Klubom mladih filatelista Trakošćan koji će sudionicima pripremiti dva predavanja o tome kakve koristi pruža filatelija, što se sve može pomoću nje naučiti te kako na taj način razvijati kreativnost, posebno kod djece i mladih. Rezultat će biti organizirana izložba na temu koju će izabrati sami sudionici. Radionice crtanog filma organiziramo u suradnji s Filmsko-kreativnim studiom VANIMA iz Varaždina koji će održati pet radionica na temu nastajanja, izrade i finaliziranja crtanog filma, a sve će rezultirati izrađenim crtanim filmom i filmskom projekcijom od strane sudionika, uz stručnu pomoć voditelja. Nezavisna udruga mladih bit će nositelj aktivnosti za održavanje četiri kreativne radionice tijekom trajanja programa uz stručno vodstvo članica i volontera naše Udruge. Uz kreativne radionice, organizirat ćemo i dvije kviz večeri na kojima će se provjeravati znanje sudionika iz opće kulture, ali s posebnom pozornosti posvećenoj temama povezanim s temom projekta. Kviz će biti izrađen od strane članova i volontera naše Udruge, uz suradnju s partnerskim organizacijama. Kroz cijeli program poticat će se volonterizam i poduzetništvo mladih u navedenom području.

 

Ciljevi:

  • razvijanje vještina kod mladih
  • poticanje mladih na kvalitetno korištenje slobodnog vremena
  • upoznavanje mladih s različitim oblicima kulturnog stvaralaštva
  • promocija kulturnog stvaralaštva
  • poticanje na volonterizam
  • poticanje aktivizma kod mladih.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

Umjetnička organizacija “Kerekesh Teatar”

Klub mladih filatelista “Trakošćan”

Filmsko-kreativni studio VANIMA