Vrijeme provedbe: 01.01.2015. – 31.12.2015.

Budžet: 75.000,00 Kn

S obzirom na činjenicu kako Udruga provodi relativno puno aktivnosti, zapošljavanjem osobe koja bi radila puno radno vrijeme sustavno bi se povećao broj aktivnosti kojima ispunjavamo svoje ciljeve te viziju i misiju, a samim time Udruga bi doživjela svojevrsni organizacijski napredak i iskorak u svom djelovanju.

Zapošljavanjem osobe bitno bi se utjecalo na osiguravanje mehanizama za financijsku samoodrživost, jačanje kapaciteta Udruge, međusektorsku suradnju i koordinaciju projektnih aktivnosti. Ako bismo spojili mogućnost institucionalne potpore s naznačenim potrebama Udruge, uvelike bismo osigurali njezinu stabilnost i kvalitetu rada. Iz drugih projekata te gradskog proračuna osiguravaju se financijski kapaciteti za pokrivanje planiranih aktivnosti, a putem zaposlene osobe bitno se povećava konkurentnost naših projekata na novim natječajima.

Ciljevi:

  • osigurati provedbu tekućih projekata
  • promicanje volonterizma
  • stjecanje novih vještina
  • povećanje konkurentnosti na tržištu rada
  • utjecati na poboljšanje društvenog života i položaja mladih
  • poticati druženja i bolju suradnju među mladima
  • razvoj i unapređenje društvenih sadržaja
  • potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u društvu

Davatelj financijske podrške:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih