Vrijeme provedbe: 01.04.2017. - 31.12.2017.

Budžet: 36.000,00 kn

Projekt je fokusiran na organizaciju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena mladih te poticanje i razvijanje organizacijskih i kreativnih vještina te obrazovanja općenito što će se postići organizacijom različitih edukativnih i kulturno-umjetničkih aktivnosti što doprinosi poticanju aktivnog sudjelovanja mladih i njihovu boljem i kvalitetnijem usmjeravanjem u karijeri.

Program je podijeljen u pet glavnih dijelova tijekom devet mjeseci:
 1. Program profesionalnog razvoja – organiziran u suradnji s CISOK-om Varaždin te se sastoji od radionica kroz koje će sudionici imati prilike raditi sa stručnjacima na temi profesionalnog razvoja i usmjeravanja u karijeri te novih pristupa traženju posla.
 2. Predstavljanje završnih, diplomskih i ostalih radova od strane učenika, studenata i mladih stručnjaka kako bi se korisnicima približili takvi radovi koji im mogu pomoći kod odabira smjera obrazovanja.
 3. Radionice crtanog filma organiziramo u partnerstvu s Filmsko-kreativnim studiom VANIMA iz Varaždina koji će održati pet radionica na temu izrade crtanog filma.
 4. Kazališne radionice organiziramo u partnerstvu s Kerekesh Teatrom gdje će sudionici, uz stručno vodstvo, imati prilike sudjelovati na radionicama o tome kako pripremiti i organizirati kazališnu predstavu s naglaskom na kreativnost.
 5. Tri kviz večeri na kojima će korisnici provjeriti znanje iz opće kulture, ali s posebnom pozornosti posvećenoj temama povezanima s temom projekta.

 

Ciljevi:

 • razvijanje organizacijskih i kreativnih vještina kod mladih

 • poticanje mladih na kvalitetno usmjeravanje u karijeri

 • stručna pomoć i osposobljavanje mladih za kvalitetno usmjeravanje u karijeri

 • poticanje mladih na kvalitetno korištenje slobodnog vremena

 • upoznavanje mladih s različitim oblicima kulturnog stvaralaštva

 • promocija kulturnog stvaralaštva

 • poticanje na volonterizam

 • poticanje aktivizma kod mladih.

Davatelj financijske podrške:

Grad Lepoglava

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih

Partneri:

Umjetnička organizacija “Kerekesh Teatar”

Filmsko-kreativni studio VANIMA