Vrijeme provedbe: 01.12.2017. - 31.10.2018.

Budžet: 5.000,00 kn

Zbog potrebe mladih za novim sadržajima, ali i željom za stjecanjem novih znanja i vještina, osmišljen je ovaj projekt kako bi mladima približili znanost, obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Cilj projekta je promicati znanost, obrazovanje i cjeloživotno učenje na širem području grada Lepoglave, ali i na području cijele županije, a to će se ostvariti provedbom planiranih projektnih aktivnosti, odnosno provedbom predavanja i radionica. Iako mladi imaju mnogo područja interesa, kroz ovaj smo se projekt usmjerili na ona koja su im ne samo zanimljiva, već i korisna u svakodnevnom životu. Tako smo aktivnosti podijelili na četiri različite teme. To su: Ekonomija naša svagdašnja, Space: the final frontier, Računala svuda, računala oko nas i Bolje spriječiti nego liječiti.
Provedba ovog projekta utjecat će na drugačiji pogled mladih na znanost kojoj se u našoj sredini još uvijek ne pridaje dovoljno pozornosti. Ove aktivnosti potaknut će mlade da sami istražuju, educiraju se te stvaraju nova iskustva. Svim ovim aktivnostima zapravo se doprinosi cjeloživotnom učenju te tako sudionici potiču i druge da se interesiraju za znanost, obrazovanje i stjecanje novih znanja što će im omogućiti da budu i ostanu aktivni članovi zajednice, ali i da postanu konkurentniji na tržištu rada.

Davatelj financijske podrške:

Varaždinska županija

Nositelj projekta:

Nezavisna udruga mladih