Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2020.-31.12.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 18.832,00 €

Nositelj projekta: Nezavisna udruga mladih

Partneri: PLANBE PLAN IT BE IT (Cipar), IASIS (Grčka), Giosef Torino – Marti Gianello Guida A.P.S. (Italija), Asociacija “Aktyvus jaunimas” (Litva), PRISMS (Malta), ASOCIATIA GEYC (Rumunjska), EuroMuevete (Španjolska), Pi Youth Association (Turska)

Financijska podrška: Program Erasmus+

Sažetak projekta: Glavni cilj projekta “Who you gonna call? Youth workers” bio je unapređenje znanja i vještina osoba koje rade s mladima u svrhu bržeg, staloženog i uspješnijeg upravljanja kriznim situacijama unutar vlastitih organizacija. Iako je glavni stimulans za provedbu ovog projekta bila kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa, svaki oblik krize (ekonomska, politička, društvena, kriza uzrokovana elementarnim nepogodama, kriza na individualnoj razini) znatno utječe na kvalitetan rad organizacije. Prema različitim istraživanjima utvrđeno je da u Hrvatskoj i Europi unutar civilnog društva, a posebice unutar organizacija mladih, ne postoji dovoljno educiranih osoba za upravljanje krizom. Štoviše, krizama se nastoji upravljati tek kada do njih dođe, bez konkretnih planova, modela i strategija za izlazak iz krize. Problemi upravljanja kriznim situacijama sve su brojniji i raznovrsniji u suvremenom svijetu te izostanak odgovarajućih znanja o upravljanju krizom pogoduje blokadama u radu organizacija, stoga je podizanje spremnosti na reakciju u kriznim situacijama na višu razinu više nego potrebno. Implementacijom projekta nastojalo se ostvariti nekoliko specifičnih ciljeva kojima bi se zadovoljila potreba za opremanjem organizacija za mlade educiranim ljudskim resursima za izlazak iz krize. Naime, sudionici su podijelili svoja iskustva suočavanja s kriznim situacijama unutar vlastitih organizacija, pobliže se upoznali s teorijom o krizi, kriznom upravljanju i kriznom komuniciranju, tijekom svih aktivnosti prepoznali su važnost timskog rada i ovisnost o timu u kriznim situacijama te su radili na planu za rješavanje kriznih situacija unutar organizacija mladih.